Rhenen maken we samen

De PCR bestaat uit twee politieke partijen, Groen Links afdeling Rhenen en Progressief Rhenen.

De Progressieve Combinatie zet zich in voor een solidaire en duurzame samenleving.

PROGRAMMA 2014 - 2018

Kernpunten

De gemeente werkt samen met onze inwoners

Sterkste schouders dragen zwaarste lasten

Kwaliteit staat voorop, zowel in besluitvorming
als bij uitvoering

Als gemeente blijft Rhenen zelfstandig
maar werkt wel samen met buurgemeenten

De besluitvorming is transparant en
controleerbaar

Bestuursprogramma
2015-2018

Samen, sterk en sociaal

Lees en/of download hier
Simone Veldboer

In het college

De PCR neemt deel aan het huidige college van B&W in de persoon van Simone veldboer.

In de raad

In de raad

De PCR maakt deel uit van de coalitie en heeft 2 zetels in de gemeenteraad.

Programma's

Bestuurs- en verkiezingsprogramma

Lees/download het bestuursprogramma en/of het verkiezingsprogramma.

PCRhenen

Progressieve Combinatie Rhenen
(Progressief Rhenen/GroenLinks)
De kans op politieke vernieuwing.

Wethouder Simone Veldboer

Wethouder en loco-burgemeester namens Progressieve Combinatie Rhenen
(Progressief Rhenen/GroenLinks)
Lees hier haar blog

Ook op Facebook en Twitter

We zijn met de PCR ook actief op social media, volg ons via Facebook en Twitter.

Meest recente berichten

Bereikbaarheid

U kunt ons altijd via e-mail bereiken:
info@progressievecombinatierhenen.nl

We nemen zonodig daarna z.s.m. contact met u op.