In het college

De PCR neemt deel aan het huidige college van B&W in de persoon van Simone Veldboer.

Wethouder Simone Veldboer

Hieronder vindt u meer informatie over wethouder (en loco-burgemeester) Simone Veldboer.

Contactgegevens

S.J.H.M. Veldboer (Simone)
p/a Nieuwe Veenendaalseweg 75
3911 MG Rhenen
tel.nr. 0317 681 681
simone.veldboer@rhenen.nl
Blog / Facebook van Simone

Portefeuille

 • Welzijn
 • Sport
 • Maatschappelijk werk
 • Volksgezondheid
 • Ouderenbeleid
 • Wijkgericht werken
 • Cultuur
 • Dienstverlening
 • Sociaal Domein: WMO
 • Rhenense Publieksbalie (RPB) (incl. dienstverlening en burgerzaken)
 • Volkshuisvesting
 • Wijkgericht werken

Nevenfuncties

Onbezoldigd:

 • Lid van het bestuur van de Stichting Gast- en weeshuis Rhenen

Meest recente berichten

Bereikbaarheid

U kunt ons altijd via e-mail bereiken:
info@progressievecombinatierhenen.nl

We nemen zonodig daarna z.s.m. contact met u op.