In de raad

De fractie

De PCR maakt deel uit van de coalitie (PCR, SGP, CU en D66) en heeft 3 zetels in de gemeenteraad.
De fractie vergadert bijna iedere maandagavond vanaf 19.30 in het Huis van de Gemeente. U bent altijd welkom om binnen te lopen als u graag iets met ons wilt bespreken.
Als u van tevoren een afspraak wilt maken of de agenda wilt ontvangen, kunt u een mailtje sturen naar info@progressievecombinatierhenen.nl.

De fractie bestaat uit:

 • Hans Hoksbergen (raadslid en fractievoorzitter)
 • Olaf Ostendorf (raadslid)
 • Sander van Opstal (raadslid)

Fractievolgers:

 • Lea van Son
 • Lidia Kwint
 • Peter Vunderink

En last but not least Gabriëlle Geerts, die bij onze fractie in opleiding is als raadslid.

Hans Hoksbergen

Hans Hoksbergen

raadslid en fractievoorzitter
vice voorzitter van de Commissie Sociaal Domein

Hans houdt zich vooral bezig met het Sociaal Domein, algemeen bestuurlijke zaken en cultuur, wonen, recreatie en toerisme.

Portefeuilles:

 • Bestuur en Organisatie (bestuurlijke samenwerking, communicatie en P&O, financiën) Publieksbalie (dienstverlening)
 • Sociaal Domein (onderwijs, jongerenbeleid, welzijn, maatschappelijk werk, volksgezondheid, ouderenbeleid, wijkgericht werken, sociale zaken en werkgelegenheid)
 • Volkshuisvesting en verduurzamen woningen
 • Cultuur, recreatie en toerisme
 • Openbare orde en veiligheid (politie, brandweer, integrale handhaving)

Olaf Ostendorf

Olaf Ostendorf

raadslid
voorzitter van de commissie Bestuur & Financieën

Olaf houdt zich met name bezig met ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer en financiën.

Portefeuilles:

 • Bedrijfsvoering (informatie en automatisering, financiën)
 • Ruimtelijke ordening en verkeer (openbare werken, grondexploitatie, natuur, landschap en agrarische zaken)
 • Milieu
 • Sport
 • Economische zaken (ondernemers, nutsbedrijven en markt)
 • Openbare orde en veiligheid (politie, brandweer)

Sander van Opstal

Sander van Opstal

Raadslid

Sander houdt zich voornamelijk bezig met Natuur, landschap, agrarische zaken

Portefeuilles:

 • Dienstverlening Gemeente
 • Natuur & landschap
 • Agrarische zaken
 • Milieu
 • Cultuur
 • Ondernemersklimaat

Meest recente berichten

Bereikbaarheid

U kunt ons altijd via e-mail bereiken:
info@progressievecombinatierhenen.nl

We nemen zonodig daarna z.s.m. contact met u op.