In de raad

De fractie

De PCR maakt deel uit van de coalitie (PCR, CU, VVD en Rhenens Belang) en heeft 2 zetels in de gemeenteraad. Bij de verkiezingen in 2014 is de PCR vlak achter de SGP als tweede partij geëindigd. De PCR had recht op 3 zetels, één fractielid heeft zich in 2016 afgesplitst.
De fractie vergadert iedere maandagavond vanaf 19.30 in het Huis van de Gemeente. U bent altijd welkom om binnen te lopen als u graag iets met ons wilt bespreken.

De fractie bestaat uit:

 • Hans Hoksbergen (raadslid en fractievoorzitter)
 • Olaf Ostendorf (raadslid)

Fractievolgers:

 • Saskia Knoll
Hans Hoksbergen

Hans Hoksbergen

raadslid en fractievoorzitter
vice voorzitter van de Commissie Sociaal Domein

Hans houdt zich vooral bezig met het Sociaal Domein, algemeen bestuurlijke zaken en cultuur, recreatie en toerisme.

Portefeuilles:

 • Bestuur en Organisatie (bestuurlijke samenwerking, communicatie en P&O, financiën) Publieksbalie (dienstverlening)
 • Sociaal Domein (onderwijs, jongerenbeleid, welzijn, maatschappelijk werk, volksgezondheid, ouderenbeleid, wijkgericht werken, sociale zaken en werkgelegenheid)
 • Publieksbalie (dienstverlening)
 • Cultuur, recreatie en toerisme
 • Openbare orde en veiligheid (politie, brandweer, integrale handhaving)

Olaf Ostendorf

Olaf Ostendorf

raadslid
lid van de Auditcommissie

Olaf houdt zich met name bezig met ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer en financiën.

Portefeuilles:

 • Bedrijfsvoering (informatie en automatisering, financiën)
 • Ruimtelijke ordening en verkeer (openbare werken, grondexploitatie, natuur, landschap en agrarische zaken)
 • Milieu
 • Sport
 • Economische zaken (ondernemers, nutsbedrijven en markt)
 • Openbare orde en veiligheid (politie, brandweer)

Saskia Knoll

Saskia Knoll

fractievolger
ondersteunt vooral de portefeuilles in het Sociaal Domein

 

Meest recente berichten

Bereikbaarheid

U kunt ons altijd via e-mail bereiken:
info@progressievecombinatierhenen.nl

We nemen zonodig daarna z.s.m. contact met u op.