Organisatie

De PCR bestaat uit twee politieke partijen, Groen Links afdeling Rhenen en Progressief Rhenen. Beide partijen hebben hun eigen organisatie. De besturen van de partijen ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst zodat de Progressieve Combinatie Rhenen als organisatie en politieke partij kan functioneren. Zo benoemen de partijen een bestuur, samengesteld uit leden van de twee geledingen. Dit bestuur is verantwoordelijk voor de ledenorganisatie, het secretariaat, de financiën, de campagne en de politieke samenwerking.

De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse politieke praktijk berust bij de fractie.

Tweemaal per jaar wordt de Algemene Ledenvergadering uitgeschreven, meestal kort vooraf gegaan door de ledenvergaderingen van de twee partijen. Het bestuur is beschikbaar ter ondersteuning van de fractie en de wethouder.

Het bestuur van de PCR bestaat op dit moment uit:

  • Voorzitter: Harm Beijer
  • Penningmeester: Joep Everaars
  • Bestuurslid: Saskia Knoll
Harm Beijer

Harm Beijer

Functie: Voorzitter

Sinds 2000 met mijn partner woonachtig in Rhenen. Twee studerende zoons.

Mede-eigenaar van een klein adviesbureau op het gebied van strategische communicatie.
Maatschappelijk actief, eerst in het basisonderwijs en daarna voor de PCR.

Actief omdat ik geloof dat delen beter werkt dan verdelen en dat insluiten beter helpt dan uitsluiten.

Als voorzitter beijver ik me voor de versterking van de partij en de versteviging van de band tussen de actieve politiek en de achterban.


Joep Everaars

Joep Everaars

Functie: Penningmeester

Ik ben reeds lang actief in de Rhenense politiek. Eerst bij D66. Voor D66 heb ik 4 jaar in de raad gezeten.

Sinds de samenvoeging van Progressief Rhenen en Groen Links ben ik bestuurslid van de PCR.

Mijn huidige functie is penningmeester


Saskia Knoll

Saskia Knoll

Functie: Bestuurslid

Sinds 1993 woon ik in Rhenen. Ik ben getrouwd en heb 3 kinderen, waarvan de jongste in Rhenen is geboren.

Ik werk als docent NT2 (alfabetisering en inburgering) in Renkum.
Daarnaast ben ik als vrijwilliger actief als taalmaatje van een vluchtelingengezin in Rhenen.

Vanaf het moment dat de Progressieve Combinatie actief werd ben ik van harte betrokken geweest bij deze partij.

De Progressieve Combinatie blijft werken aan een gemeente zoals ik die voor ogen heb: groen, duurzaam en met hart voor ál haar inwoners. Met betaalbare woonruimte voor iedereen, een – voor ondernemers, inwoners én bezoekers – aantrekkelijk centrum, en veilige fietsroutes voor jong en oud. En dat vind ik belangrijk!

Heeft u interesse om lid te worden  of op een andere manier het werk van de PCR te ondersteunen, stuur dan een mail aan: info@progressievecombinatierhenen.nl

Meest recente berichten

Bereikbaarheid

U kunt ons altijd via e-mail bereiken:
info@progressievecombinatierhenen.nl

We nemen zonodig daarna z.s.m. contact met u op.