Organisatie

De PCR bestaat uit twee politieke partijen, Groen Links afdeling Rhenen en Progressief Rhenen. Beide partijen hebben hun eigen organisatie. De besturen van de partijen ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst zodat de Progressieve Combinatie Rhenen als organisatie en politieke partij kan functioneren. Zo benoemen de partijen een bestuur, samengesteld uit leden van de twee geledingen. Dit bestuur is verantwoordelijk voor de ledenorganisatie, het secretariaat, de financi├źn, de campagne en de politieke samenwerking.

De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse politieke praktijk berust bij de fractie.

Tweemaal per jaar wordt de Algemene Ledenvergadering uitgeschreven, meestal kort vooraf gegaan door de ledenvergaderingen van de twee partijen. Het bestuur is beschikbaar ter ondersteuning van de fractie en de wethouder.

Het bestuur van de PCR bestaat op dit moment uit:

  • Voorzitter: Dick Verkaar
  • Penningmeester: Joep Everaars
  • Bestuurslid: Saskia Knoll
  • Bestuurslid: Jos Harmsen

Heeft u interesse om lid te worden  of op een andere manier het werk van de PCR te ondersteunen, stuur dan een mail aan: info@progressievecombinatierhenen.nl

Meest recente berichten

Bereikbaarheid

U kunt ons altijd via e-mail bereiken:
info@progressievecombinatierhenen.nl

We nemen zonodig daarna z.s.m. contact met u op.