Verkiezingsprogramma

Van links naar rechts: Lea van Son, Harm Beijer, Simone Veldboer, Hans Hoksbergen en Gabrielle Geerts. Olaf Ostendorf ontbreekt op de foto vanwege zijn vakantie.

‘Voor elkaar’ heet het nieuwe Verkiezingsprogramma Progressieve Combinatie 2018-2022. Wij zetten vol in op de voortzetting van de politiek en het bestuur zoals we die de afgelopen vier jaar voerden: met een open oor en oog van de gemeente voor de Rhenense samenleving.

We gaan met grote ambitie werken aan duurzaamheid op vele gebieden zoals verkeer, natuur en milieu en de solidaire samenleving.

Hans Hoksbergen, huidig fractievoorzitter, is lijsttrekker, Olaf Ostendorf, nu raadslid, neemt de tweede plaats en Simone Veldboer, nu wethouder, staat op plaats drie.

We zijn blij met Gabrielle Geerts uit Elst op de vierde plaats. Deze zestienjarige scholiere is politiek zeer actief en onze belofte voor de toekomst.

Lea Drost en Harm Beijer staan op de vijfde en zesde plaats.

Lees ook hier het nieuwe verkiezingsprogramma:
Verkiezingsprogramma Progressieve Combinatie 2018-2022

Meest recente berichten

Bereikbaarheid

U kunt ons altijd via e-mail bereiken:
info@progressievecombinatierhenen.nl

We nemen zonodig daarna z.s.m. contact met u op.