Wat is de PCR

Rhenen maken we samen

Inleiding

De Progressieve Combinatie (PC) is een samenwerking tussen Progressief Rhenen en GroenLinks, ontstaan in 2005. Bij de laatste twee gemeenteraadsverkiezingen was de PC de grootste partij in Rhenen.

De Progressieve Combinatie wil dat de gemeente Rhenen zich sociaal, economisch en voor mens, dier en natuur duurzaam ontwikkelt. We willen dus ook dat alle inwoners zich kunnen ontplooien in een veilige, gezonde en mooie leefomgeving. Met andere partijen die ook voor duurzame oplossingen kiezen, werken we graag samen.

De Progressieve Combinatie zet zich in voor een solidaire en duurzame samenleving.

Met de solidaire samenleving bedoelen we:

 • dat inwoners van Rhenen, Elst en Achterberg – ongeacht geloof, ras, sekse of culturele achtergrond – dezelfde mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen en
 • dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Met een duurzame samenleving bedoelen we:

 • dat we hier en nu zorgen voor een veilige en gezonde omgeving voor mens, dier en plant en
 • dat we zo’n veilige en gezonde omgeving ook doorgeven aan toekomstige generaties.

De Progressieve Combinatie werkt vanuit vier uitgangspunten:

 1. We hebben vertrouwen in de (ervarings)deskundigheid van onze inwoners. Daarom werken we samen met de inwoners en besteden veel tijd en ruimte aan vele vormen van betrokkenheid.
 2. We gaan voor kwaliteit. Plannen, beleid en uitvoering moeten werkelijk verschil maken en afdoende oplossing of antwoord bieden. Daar hebben we tijd en geld voor over.
 3. We gaan uit van onze eigen kracht als lokale samenleving. We maken maximaal gebruik van de mogelijkheden van een gemeentelijke overheid en we nemen initiatief in samenwerking met andere partners.
 4. We willen dat de besluitvorming in Rhenen transparant en controleerbaar is voor de inwoners van Rhenen. We vinden het belangrijk dat inwoners weten waarom besluiten genomen zijn en welke argumenten de doorslag hebben gegeven.

Om dit te bereiken hebben we voor de komende periode de volgende speerpunten:

 • Sociaal, actief en zelfstandig: iedereen telt mee
 • Ruim baan voor ontplooiing van de jongste generaties; iedere jongere op zijn plek.
 • Rhenen blijft groen en wordt duurzaam;
 • Wonen, werken en ontspanning: een goed woon- en leefklimaat
 • Onze gemeente: veilig, communicatief en voor iedereen.

 

Meest recente berichten

Bereikbaarheid

U kunt ons altijd via e-mail bereiken:
info@progressievecombinatierhenen.nl

We nemen zonodig daarna z.s.m. contact met u op.