Rhenen maken we samen

De PCR bestaat uit twee politieke partijen, Groen Links afdeling Rhenen en Progressief Rhenen.

Samen, sociaal en duurzaam: Voor elkaar!

Iedereen doet mee in onze samenleving, ongeacht ras, geloof, sekse of culturele achtergrond

Onze leefomgeving is veilig en gezond voor mensen, dieren en planten

De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten

Gemeente werkt actief samen met de inwoners

Beleid en besluiten zijn duidelijk en controleerbaar

In het college

De PCR neemt deel aan het huidige college van B&W in de persoon van Barth van Eeten. Hij is de opvolger van Simone Veldboer die in april 2020 met pensioen is gegaan. Lees meer…

In de raad

De PCR maakt deel uit van de coalitie SGP, PCR, D66 en CU. De drie raadszetels worden ingenomen door (van links naar rechts): Gabrielle Geerts, Olaf Ostendorf en Hans Hoksbergen (fractievoorzitter). Lees meer…